Storytel review

(For my English review see below)


In deze post recenseer ik het audioboekenplatform Storytel. Ik kreeg een proefabonnement om de service te testen en laat jullie hier weten wat ik van de app vind!

Ik gebruik de Storytel-app nu al enkele dagen en heb al een goed beeld van hoe de app in elkaar zit. Ik ben momenteel The Poppy War van R.F. Kuang aan het beluisteren (zeker een aanrader!).

waar ik van hou
 • De lay-out van de app: die is heel mooi en strak. Alles is makkelijk te vinden en de zoekfunctie werkt zoals het hoort.
 • Het meertalige aanbod: Storytel biedt zowel audioboeken als e-boeken aan en dit in het Nederlands én Engels. Ik vind het heel fijn dat ik ook naar Engelstalige audioboeken kan luisteren!
 • Hoeveel mensen er ook naar dat audioboek luisteren: op de app zie je met hoeveel mensen je naar dat bepaalde boek luistert. Het was heel leuk om te zien dat we met 3 naar The Poppy War luisterden. Dit is een heel leuke toevoeging!
 • Je hebt je eigen boekenkast: je kan audioboeken en e-boeken liken en die vind je dan terug in je boekenkast. Zo verlies je niet welke boeken je graag wilt beluisteren of lezen.
 • Wat zijn de statistieken: Storytel heeft een klein overzicht van hoelang je al naar een audioboek hebt geluisterd in de afgelopen 7 dagen en de afgelopen maand. Ook zie je in dit overzicht tussen welke uren en dagen jij het vaakst naar een boek luistert.
 • Zzzzzz slaaptimer: als je nog snel een hoofdstukje wil beluisteren voor je gaat slapen, kan dat. Er zijn verschillende opties. Je kan een standaard tijd aanduiden (15, 30 of 45 minuten), je kan ook zelf kiezen hoeveel minuten je nog wil luisteren (bv. 7 minuten) of je kan ervoor kiezen dat het boek stopt aan het einde van het hoofdstuk.
 • Je luistert zoveel boeken als je wil: Storytel werkt niet meer credits. Je mag en kan dus zoveel boeken lezen en beluisteren als je zelf wil.
 • Offline boeken beluisteren: het is makkelijk om een audioboek te beluisteren in de trein of bus.

wat beter kan

Veel werkpunten zijn er niet, want de app is al heel goed zoals hij is. Er zijn wel enkele kleine dingetjes waar ik over struikelde.

 • Hoeveel procent heb ik al beluisterd: ik zie nergens een percentage van hoeveel procent ik al van het boek heb beluisterd. Ik moet nu zelf uitrekenen hoeveel procent 7 uur en half is van 19 uur. Het percentage is handig om je voortgang aan te duiden op Goodreads.
 • Hoofdstukken zijn wat verkeerd: op de app staat er dat ik aan hoofdstuk 9 zit en de verteller zegt in het boek dat ik aan hoofdstuk 8 zit. Dit is een heel klein minpuntje en ik weet dat niet veel mensen hier een probleem mee gaan hebben. Ik weet ook niet of het bij elk boek zo is, maar bij het boek dat ik lees wel. Dit komt doordat Storytel de intro ook rekent als een hoofdstuk.
 • Het aanbod is niet gigantisch: niet alle boeken zijn te vinden op de service. Er zijn enkele bekende boeken die (nog) niet op de app staan wat voor sommigen wat vervelend kan zijn. Dit kan ook wel een pluspunt zijn omdat je zo nieuwe auteurs leert kennen. Je kan altijd wel op de site het boek opzoeken en zo weet je meteen of ze dat boek hebben of niet.

Dit was mijn recensie over Storytel! Zoals jullie kunnen zien ben ik echt fan van de app. Hier en daar zijn er wel nog wat verbeteringen welkom, maar over het algemeen is dit een goede app en een goede service.


Ben jij geabonneerd op een luisterboeken service? Laat het me weten in de comments!

Bekijk hieronder het filmpje om een blik in de app te krijgen.


In this post I’ll review the audiobook service Storytel. I received a trial subscription to test the service and let you know what I think about the app!

I have been using the Storytel app for several days now and I already have a good idea of ​​how the app works. I am currently listening to The Poppy War by R.F. Kuang (would definitely recommend and a review will follow!).

What I like
 • The layout of the app: it is very nice and sleek. Everything is easy to find and the search function works as it should.
 • The multilingual offer: Storytel offers both audiobooks and e-books, in Dutch and English (this is for the Belgian version of the app). I really like that I can also listen to English audiobooks!
 • How many people are also listening to that audiobook: on the app you can see how many people are listening to the same book as you are. It was very nice to see that 3 of us were listening to The Poppy War. This is a very nice addition!
 • You have your own bookshelf: you can like audiobooks and e-books and you will find them on your bookshelf. This way you will not lose which books you would like to listen to or read.
 • What are the statistics: Storytel has a small overview of how long you have listened to an audiobook in the last 7 days and the last month. You can also see in this overview between which hours and days you listen to a book most often.
 • Zzzzzz sleep timer: if you want to quickly listen to a chapter before you go to sleep, you can. There are several options. You can indicate a standard time (15, 30 or 45 minutes), you can also choose how many minutes you still want to listen (e.g. 7 minutes) or you can choose to stop the book at the end of the chapter.
 • You listen to as many books as you want: Storytel doesn’t work with credits. This means that you can read and listen to as many books as you want.
 • Listen to offline books: it’s easy to listen to an audiobook on the train or bus.
WHAT Could BE BETTER

There are not many things I didn’t like. The app is already very good as it is. There are some little things that I had some trouble with.

 • What percentage have I already listened to: I don’t see a percentage of how far I am in the book. The percentage is useful to indicate your progress on Goodreads. Now I have to manually calculate how many percent 7 hours and a half of 19 hours is.
 • Chapters are a bit wrong: the app says that I am on chapter 9 and the narrator says in the book that I am on chapter 8. This is a very minor downside and I know that not many people are going to have a problem with this. I also don’t know if it is the case with every book, but with the book I am reading it is. This is because Storytel also considers the intro as a chapter.
 • The offer is not huge: even though there are quite a bit of books in Dutch and English there are a lot of well-known books missing. This can also be a plus because it allows you to get to know new authors. If you really want to know if they have a certain book, you can look it up on their site.

This was my review on Storytel! As you can see, I am a real fan of the app. Here and there some improvements are welcome, but overall this is a good app and good service.

Check out the video above to see what the app looks like.


Are you subscribed to an audiobook service? Let me know in the comments!

1 thought on “Storytel review

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close